show
R1. Crispy ebi (6 stk.)

Tempurarejer, avocado, agurk og salat (6 stk.)

79,00 DKK 71,10 DKK
R2. Laks (6 stk.)

Laks, agurk, avocado, spicy mayo, salat og sesam (6 stk.)

79,00 DKK 71,10 DKK
R3. Tun (6 stk.)

Tun, agurk, avocado, spicy mayo, salat og sesam (6 stk.)

79,00 DKK 71,10 DKK
R4. Crispy kylling (6 stk.)

Crispy kylling, avocado, agurk, salat, sesam og teriyaki

79,00 DKK 71,10 DKK
R5. Crispy and (6 stk.)

Crispy and, avocado, agurk, salat, teriyaki og sesamfrø (6 stk.)

89,00 DKK 80,10 DKK
R6. Laks med flødeost (6 stk.)

Laks, agurk, avocado, flødeost, salat, sesam (6 stk.)

79,00 DKK 71,10 DKK
R7. Rejer (6 stk.)

Reje, agurk, avocado, spicy mayo, salat og spicy sesam (6 stk.)

79,00 DKK 71,10 DKK
R8. Veggie (6 stk.)

Tofu , avocado, agurk, tangsalat, salat (6 stk.)

95,00 DKK 85,50 DKK